HAKKIMIZDA

ERKE Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, faaliyette bulunduğu sektörün kalite standartlarını yükseltme konusunda iddia sahibi bir kuruluş olarak, Nisan 2014 tarihinde özel gereksinimi olan bireylere uluslararası standartları gözeterek eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere faaliyetlerine başlamıştır.

ERKE, öğrencilerinin ihtiyaçları, güvenliği ve gelişimi gözetilerek hazırlanmış eğitim ortamlarında, özel yöntem ve teknikler uygulayarak öğrencilerin gelişimlerini destekleyen program ve aktiviteler sunar.

Gözetilen yüksek kalite standartları, zengin içerikli müfredat ve bilimsel temelli uygulamaları ile, her öğrencinin topluma en ideal şartlarda kazandırılması için çalışır.

Kurumumuz hizmet verdiği özel bireylerle ilgili yüksek bir bilince,  güçlü bir sosyal sorumluluk duygusuna sahiptir ve mesleki etik ilkelerine bağlıdır. Kadromuz da bu anlayışla oluşturulmuştur.

Kurumumuzda; zihinsel, fiziksel, iletişimsel ve sosyal beceriler bakımından yaşıtlarından farklı gelişim gösteren, bazı becerileri akranlarına göre daha geç ve güç kazanan, öğrendiklerini çabuk unutan ve tekrara gereksinim duyan kısaca “özel gereksinimi olan çocuklara” rehabilitasyon ve eğitim hizmetleri sunmaktayız.

 

Fiziki Durum

Kurumumuz, 900 m2 arazi üzerine inşa edilmiş olup, 2000 m2 kapalı, 500 m2 açık  alana sahip müstakil 5 katlı bir binada hizmet vermektedir. Eğitim ortamlarımız standartların üzerinde (ortalama 20 metrekare) genişliğe sahiptir ve öğrencilerimizin öğrenmelerini teşvik edecek şekilde, sağlık kurallarına uygun malzeme/materyallerle donatılmıştır.

 

Eğitim Kadromuz

Görme Engelliler Öğretmeni

Fizyoterapistler

Bobath Terapistleri

Duyu Bütünleme Terapistleri

Dil ve Konuşma Terapisti

Özel Eğitim Uzmanları

Özel Eğitim Sınıf Öğretmenleri

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni

Okul Öncesi Öğretmenleri

Psikologlar

El Sanatları Öğretmeni

Ve Usta Öğreticilerden oluşmaktadır.

MİSYONUMUZ

Öğrencilerimiz için:

 • Farklı gelişen, farklı öğrenen her bir öğrencimizin ilgi, yetenek, gelişim, eğitim ve tam öğrenme kapasitesini, en erken ve en doğru zamanda mümkün olan en üst seviyeye çıkartarak,
 • Hayatın her alanına eşit ve tam katılabilecek, özgüvenli, yaşama sevinciyle dolu, üretebilen, bağımsız ve kaliteli bir hayat sürmelerini gerçekleştirmeyi amaçlayan,
 • Öğrenen organizasyon ve yönetişim yapımızla, işlenmiş özgün bilgi oluşturma yeteneklerimizle,
 • Sürekli kendini geliştiren, uzmanlık ve ekip becerileriyle donanımlı kadromuzla,
 • Uluslararası kalite standartları doğrultusunda özel eğitim, program, yöntem ve tekniklerini, kalitemizi sürekli geliştirerek
 • Yaşam için eğitim anlayışıyla, öğrencilerimizin ve ailelerimizin ihtiyaçlarına en uygun mükemmel özel eğitim rehabilitasyon ve destek hizmetlerini tasarlamak, geliştirmek ve uygulamaktır.

Ailelerimiz için:

 • Kurumumuzda hizmet alan her aileye en doğru, en güvenilir bilgileri sunmak;
 • Psikolojik danışma hizmetlerini, rehberlik ve yönlendirmelerini yapmak;
 • Ailelerimizin, eğitim süreçlerine, program ve rehabilitasyon uygulamalarına en etkili ve verimli bir şekilde dahil olabilmelerini sağlamak;
 • Bilgi, beceri ve tutumlar kazandırarak, verilen özel eğitim rehabilitasyon hizmetlerinin aile ve öğrencimizin hayatlarının her alanına nüfuz edebilmesini sağlamak;
 • Öğrenci ve velilerimizin çevreden ve toplumdan gelen psiko-sosyal dışlanmışlık baskı ve tutumlarına karşı psikolojik olarak güçlendirmek ve mücadele becerilerini kazanmalarına yardım etmektir.

Toplum için:

 • Toplumumuzun, kültürümüzün, kişi, kurum ve kuruluşların, duyarlılık potansiyellerini etkinleştirerek, sağlık, hukuk, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda, engellilerin hayata tam katılımlarına fırsat eşitlikleri yaratmak amacıyla;
 • Toplumda farkındalık, bilinç ve gelişme sağlayacak,
 • Düşünce kalitesi ve farklılıklarla birlikte yaşam için toplumsal duyarlılık projeleri (TDP) tasarlamak, geliştirmek,

Bu yönde amaç, hedef ve çalışmaları olan üniversiteler, kamu, özel sektör, STK’lar, kişi ve kuruluşlarla yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde, sürdürülebilir örnek, işbirlikleri oluşturmak, eğitimler vermek, uygulamalar yapmaktır.

VİZYONUMUZ

Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak vizyonumuz; bireyin ve eğitimin temel alındığı yenilenebilen, insancıl, yaratıcı, bilimsel program ve uygulamalarıyla normalleştirmeye ve bütünleştirmeye hizmet eden, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinde, ulusal ve uluslararası standartlara katkılar sunan, alanında kaliteye öncülük eden saygın ve aktif bir kuruluş olmaktır.