ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Program, kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan zihinsel yetersizliği olan her yaştaki bireylerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

 

Bu program ile bireylerin;
1. Bağımsız yaşam becerileri kazanmaları,
2. Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları,
3. Psikomotor becerilerini geliştirmeleri,
4. Dil ve konuşma becerilerini geliştirmeleri,
5. Sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri,
6. Sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeleri,
7. Bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmeleri, amaçlanmaktadır.

 

PROGRAMIN YAPISI
Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Destek Eğitim Programı, bireylerin programın genel amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak çeşitli modüller ve bu modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Modüller bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ve uygulamaya imkân sağlayacak şekilde, kendi içerisinde bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak yapıda hazırlanmıştır. Modüllerde yer alan kazanımlar bireye kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlardan oluşmaktadır.

 

ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ
Programın amacına uygun olarak yürütülebilmesi için öğrenme ve öğretme sürecinin etkili olarak kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle programın uygulanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir:
• Öğrenme ve öğretme süreci planlanırken bireyin performans düzeyi, özellikleri ile öğrenme şekilleri dikkate alınmaktadır.
• Destek eğitim için kullanılan sürenin sonunda belirlenen hedefe ulaşılabilmesi için zaman kullanımı en doğru şekilde planlanmaktadır.
• Öğrenme ve öğretme sürecinde uygun strateji, yöntem, araç gereç ve materyaller seçilmektedir.
• Programda yer alan etkinliklerin, somuttan soyuta, kolaydan zora doğru aşamalı olarak hazırlanmasına ve uygulanmasına dikkat edilmektedir.
• Çalışmalarda kullanılan dilin ve uygulanan etkinliklerin bireyin yaşına ve özelliklerine uygun olmasına özen gösterilmektedir.
• Günlük yaşamda bireylerin etkili iletişim kurabilmeleri ve iletişim stratejilerini kullanabilmeleri için uygun ortamlar hazırlanarak etkinlikler çeşitlendirilmektedir.

 

 

PROGRAMIN MODÜLLERİ

 

MODÜL 1
BİLİŞSEL BECERİLERE HAZIRLIK MODÜLÜ

 

Modülün İçeriği
A. Algı Çalışmaları
B. Yönerge Çalışmaları
C. Boyama Çalışmaları
D. Oyun Oynama
E. Eşleme Çalışmaları
F. Taklit Becerileri
G. Renkler
H. Karşıtlık
İ. Nesne Bulma Çalışmaları

 

 

MODÜL 2
ÖZBAKIM BECERİLERİ MODÜLÜ

 

Modülün İçeriği
A. Kişisel Bakım Ve Temizlik
B. Giysileri Çıkarma Ve Giyinme
C. Yemek Yeme

 

 

MODÜL 3
GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ MODÜLÜ

 

Modülün İçeriği
A. Çeşitli Araç Gereçleri Kullanma
B. Ev Temizliği Ve Düzeni
C. Giysilerin Bakımı
D. Mutfak Becerileri

 

 

MODÜL 4
TOPLUMSAL YAŞAM BECERİLERİ MODÜLÜ

 

Modülün İçeriği
A. İletişim Becerileri
B. Toplum Yaşamındaki Kurallar
C. Yolculuk Yapma
D. Meslekleri Tanıyalım
E. Bilinçli Tüketicilik

 

 

MODÜL 5
DİL, KONUŞMA VE ALTERNATİF İLETİŞİM BECERİLERİ MODÜLÜ

 

Modülün İçeriği
A. Alıcı Dil
B. İfade Edici Dil

 

 

MODÜL 6
PSİKOMOTOR BECERİLER MODÜLÜ

 

Modülün İçeriği
A. Büyük Kasları Geliştirici Çalışmalar
B. Küçük Kasları Geliştirici Çalışmalar

 

 

MODÜL 7
SOSYAL HAYAT MODÜLÜ

 

Modülün İçeriği
A. Sınıfımızı Tanıyalım
B. Sağlıklı Yaşam
C. Yılın Bölümleri
D. Dünyamız Ve Gökyüzü
E. Çevremizdeki Varlıklar
F. İletişim
G. Atatürk Ve Bayrağımız
H. Önemli Günler
İ. Yurdumuzu Tanıyalım

 

 

MODÜL 8
TÜRKÇE MODÜLÜ

 

Modülün İçeriği
A. Algı Çalışmaları
B. İlk Okuma Yazmaya Hazırlık
C. Ses-Hece- Kelime –Cümle
D. Okuma Yazma
E. Dinleme Ve İzleme
F. Dilbilgisi

 

 

MODÜL 9
MATEMATİK MODÜLÜ

 

Modülün İçeriği
A. Nesneler Arasındaki İlişkiler
B. Ritmik Saymalar
C. Doğal Sayılar
D. Toplama İşlemi
E. Çıkarma İşlemi
F. Çarpım Tablosu
G. Çarpma İşlemi
H. Bölme İşlemi
İ. Kümeler
J. Ölçüler
K. Geometrik Şekiller
L. Örüntü Oluşturma