ÇALIŞTIĞIMIZ ENGEL GRUPLARI

ÇALIŞTIĞIMIZ ENGEL GRUPLARI

 

  • Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

(TTK ‘nun 26/12/2008 tarihli ve 286 sayılı kararı )

  • Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

(TTK ‘nun 26 /12/ 2008 tarihli ve 284 sayılı kararı),

  • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

(TTK ‘nun 26/12/2008 Tarihli ve 285 sayılı kararı )

  • Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

(TTK ‘nun 26/12/2008 tarihli ve 287 sayılı kararı )

  • İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı
    ( TTK’nun 26/12/2008 tarihli ve 282 sayılı kararı) 
  • Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı 
    (TTK’nun 26/12/2008 tarihli ve 283 sayılı kararı)