MGT (MULTİPURPOSAL GAIT TRAINER )

MGT (MULTİPURPOSAL GAIT TRAINER )

MGT; Ayakta kısmi ağırlık aktarma, gövde kontrolü, oturmadan ayağa geçiş ve normal yürüme paternine en yakın yürümeyi sağlayan çok fonksiyonlu bir cihazdır. Kullanıcı kaldırma sisteminin aracılığı ile ayakta durur.

MGT nin özellikle kıyafet desteği yürürken stabilite, denge, ağırlık aktarma ve öne adım atabilmesi için normal yürüme pozisyonu ve paternini sağlar. Her şeyden önce yürümenin ilk önceki basamağı olan vertikalize bir şekilde ayakta durma sağlanır. MGT ile immobilizasyona bağlı komplikasyonlar en aza indirgenmiş veya önlenmiş olur.

Özellikle kıyafet destek ile eller serbest ayakta durabilmeyi pelvik stabilizasyonu arttırarak sağlar. Kullanıcı ayakta dururken gövde kontrolü ve diz kilitlemeyi öğrenmesi açısından MGT nin önemi büyüktür. MGT; destek sağlar. Gerçek bir ağırlık aktarma sistemidir.Özellikle alt ekstremite için kuvvet desteği sağlar. MGT desteği; kullanıcının yerçekimi merkezinin dağıtılır. Bu nedenle destek sadece kısmi ağırlık almayı değil, ayrıca kullanıcının pelvis ve gövde pozisyonunu stabilize etmesini sağlar. Böylelikle kullanıcı; iyi bir şekilde desteklenerek dinamik denge ile birlikte çalışabilir ve postürü geliştirir.

Normal Yürüme: MGT’nin en önemli özelliği, Cihaz kullanıcının sürekli olarak gövdesini kaldırmasını ve bir bacaktan diğerine ağırlık aktarmasını ellerini kullanmadan da sağlamasıdır. Yürüme için gerekli elementleri destekler. Bu açıdan bakıldığında Aqua Terapideki avantajları sağlar.

Ayrıca ek olarak kullanıcı yerçekimi merkezinin üstünden desteklenir ve böylelikle pelvis stabilize edilerek bacaklar ve üzerindeki gövdenin pozisyonuna yardım eder. MGT, denge bozukluğu olan hastalarda bu amaçları gerçekleştirmek için en uygun ve aynı zamanda emniyetli araçtır. Dengede etkilidir. Çünkü hastanın ağırlığı MGT tarafından azaltılır ve denge pozisyonunda daha az kuvvete gereksinim duyar Pelvik destek dengesizliği düzeltmek için yarar sağlar.

MGT, Pediatrik-erişkin nörolojik ve ortopedik rehabilitasyon çalışmalarında kullanılır.

Kuvveti ,hareket açıklığını ve dengeyi arttırmak için MGT ile; oturmadan kalkmaya geçiş, postür düzeltme, çömelme, hamle, ağırlık aktarma, uygun koordinasyonla normal yürüme, yan ve geri yürüme, ayakta durmadan oturmaya geçiş, MGT, kullanıcı için benlik duygusunu ve motivasyonunu geliştiren bir cihazdır.

 

Kullanıcılar :

Sürekli gelişimi görürler.
Düşmekten daha az korkarlar. Çünkü pelvis stabilize ve desteklidir.
MGT ile yapılan çalışmalar; kas tonusunun azalmasına ve daha fazla kooperasyona öncülük eder.
MGT ENDİKASYONLARI: Serebral parezi, Paraparezi, Ataksi, MS, Yürüme ve ayakta durmaya engel olan tüm nörolojik defisit ve rahatsızlıklar, Amputeler, Pre-op , post op ağırlık vermenin dikkatli kullanılacağı hastalar(Artrodezler,Koksaartrozlar,ekstremite veya eklemlere yönelik girişimler vb.), Yaşlılar, Spina bifida, Myopati, Musküler Distrofi gibi hastalıklar, İleri derece osteoporoz gibi durumlarda etkili biçimde kullanılır.

 

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

MGT bir cihaz değildir, YÜRÜME EĞİTİM sistemidir.
MGT kullanıcı adaylarının , doktor ve fizyoterapistler tarafından değerlendirilip ,uygun bulunması sonucu tavsiye edilmelidir.
MGT bireysel kullanımı sürecinde, MUTLAKA uzman kişiler tarafından takip edilmesi gereken bir eğitim programıdır.