FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Program, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, kaba ve/veya ince motor gelişim becerileri ve günlük yaşam aktiviteleri olumsuz etkilenmiş, bu nedenle fonksiyonel hareket yeteneği ve aktiviteleri kısıtlanmış her yaştaki bireylerin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

 

Bu program ile bireylerin;
1. Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları,
2. Duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri,
3. Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri,
4. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları,
5. Bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmaları,
6. Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü sağlamaları,
7. Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon ) hareketlerini geliştirmeleri,
8. Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipmanı kullanma becerisi geliştirmeleri,
9. Gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri,
10. Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

 

PROGRAMIN YAPISI

Fizyoterapi Programı, bireyin programın genel amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak çeşitli modüller ve bu modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Her bir modülde bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, içerik, açıklamalar ve ölçme değerlendirme bölümleri yer almaktadır. Modüller kendi içerisinde bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak yapıda hazırlanmıştır. Modüllerde yer alan kazanımlar bireye kazandırılacak becerilerden oluşmaktadır.

 

ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ
Programın amacına uygun olarak yürütülebilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
• Öğrenme ve öğretme süreci planlanırken bireyin performans düzeyi, özellikleri ile öğrenme şekilleri dikkate alınmaktadır.
• Destek eğitim için kullanılan sürenin sonunda belirlenen hedefe ulaşılabilmesi için zaman kullanımı en doğru şekilde planlanmaktadır.
• Öğrenme ve öğretme sürecinde uygun strateji, yöntem, araç gereç ve materyaller seçilmektedir.
• Programda yer alan etkinliklerin, somuttan soyuta, kolaydan zora doğru aşamalı olarak hazırlanmasına ve uygulanmasına dikkat edilmektedir.
• Çalışmalarda kullanılan dilin ve uygulanan etkinliklerin bireyin yaşına ve özelliklerine uygun olmasına özen gösterilmektedir.
• Günlük yaşamda bireylerin etkili iletişim kurabilmeleri ve iletişim stratejilerini kullanabilmeleri için uygun ortamlar hazırlanarak etkinlikler çeşitlendirilmektedir.

 

PROGRAMIN MODÜLLERİ

 

 

MODÜL 1
SIRTÜSTÜ MODÜLÜ

MODÜLÜN İÇERİĞİ
A. VÜCUT SİMETRİSİ
B. BAŞ BOYUN KONTROLÜ
C. KOL VE BACAK HAREKETLERİ
Ç. YANA DÖNÜŞLER

 

 

MODÜL 2
YÜZÜSTÜ MODÜLÜ

MODÜLÜN İÇERİĞİ
A. DÖNÜŞLER
B. BAŞ KONTROLÜ
C. KOL VE BACAK SİMETRİSİ
Ç. ÜST GÖVDEYİ KALDIRMA ÇALIŞMALARI
D. VÜCUDUN DESTEK NOKTALARINI KULLANMA
E. VÜCUT AĞIRLIĞINI AKTARMA
F. SÜRÜNME

 

 

MODÜL 3
DESTEKLİ OTURMA MODÜLÜ

MODÜLÜN İÇERİĞİ
A. BAŞ KONTROLÜ
B. KOLLARI ORTA HATTA GETİRME
C. KOLLARLA FARKLI YÖNLERE UZANMA
Ç. NESNE TUTMA
D. BACAK KONTROLÜ
E. KORUYUCU REAKSİYONLARI GELİŞTİRME
F. DENGE REAKSİYONLARINI GELİŞTİRME

 

 

MODÜL 4
DESTEKSİZ OTURMA MODÜLÜ

MODÜLÜN İÇERİĞİ
A. BAŞ VE GÖVDE KONTROLÜ
B. EMEKLEME POZİSYONUNA HAZIRLIK
C. DEĞİŞİK YÜZEYLERDE BAĞIMSIZ OTURMA
Ç. DENGE ÇALIŞMALARI
D. OTURMA POZİSYONUNDA BACAKLARA VE AYAKLARA AĞIRLIK AKTARMA
E. OTURMA POZİSYONUNDA HER İKİ KALÇA ÜZERİNE AĞIRLIK AKTARMA
F. KORUYUCU REAKSİYONLARIN GELİŞTİRİLMESİ
G. KOLLARIN AKTİF VE İŞLEVSEL KULLANILMASI
Ğ. KOLLARDAN DESTEK ALARAK OTURMA POZİSYONUNU DEĞİŞTİRME
H. DEĞİŞİK YÖNLERE GÖVDE HAREKETLERİ
I. DEĞİŞİK YÖNLERE KOL HAREKETLERİ

 

 

MODÜL 5
EMEKLEME MODÜLÜ

MODÜLÜN İÇERİĞİ
A. YÜZÜKOYUN SÜRÜNME
B. EMEKLEME POZİSYONUNA GEÇME
C. KOLLARA VE BACAKLARA AĞIRLIK AKTARMA
Ç. İLERİ-GERİ EMEKLEME
D. OTURMAYA GEÇME
E. BASAMAKLI YÜZEYLERDE İNME VE ÇIKMA

 

 

MODÜL 6
DİZÜSTÜ MODÜLÜ

MODÜLÜN İÇERİĞİ
A. EMEKLEME POZİSYONUNDAN DİZ ÜSTÜ POZİSYONA GEÇME
B. YERDE OTURMA POZİSYONUNDAN DİZ ÜSTÜ OTURMA POZİSYONUNA GEÇME
C. DİZ ÜSTÜ POZİSYONDA SİMETRİK DURUŞ
Ç.DİZ ÜSTÜ POZİSYONUNDA GÖVDE VE KALÇA KONTROLÜ
D. DİZ ÜSTÜ YÜRÜME VE ÖNE DOĞRU YÜRÜME
E. SAĞ DİZ ÜZERİNDE YARIM DİZ ÜSTÜ POZİSYONUNA GEÇME
F. SOL DİZ ÜZERİNDE YARIM DİZ ÜSTÜ POZİSYONUNA GEÇME

 

 

MODÜL 7
AYAKTA DURMA MODÜLÜ

MODÜLÜN İÇERİĞİ
A. POZİSYON DEĞİŞTİRME
1. Oturma Pozisyonundan Ayağa Kalkma
2. Dizüstü Pozisyondan Yarım Dizüstü Pozisyona Gelme
3. Yarım Dizüstü Pozisyondan Ayakta Durma Pozisyonuna Gelme
4. Çömelme- Kalkma

B. AYAKTA DURUŞ POZİSYONLARI
1. Diz, Kalça ve Gövde Kontrolü
2. Her İki Ayağa Ağırlık Aktarma ve Denge
3. Sağ ve Sol Ayağa Ağırlık Aktarma ve Denge
C. KOLLARLA FARKLI YÖNLERE UZANMA

 

MODÜL 8
DESTEKLİ YÜRÜME MODÜLÜ

MODÜLÜN İÇERİĞİ:
A. FARKLI YÖNLERE UZANMA VE AĞIRLIK AKTARMA
B. YERDEN BİR NESNEYİ ALMA VE DOĞRULMA C. ADIM ATMA
1. Destekli Öne ve Yanlara Adım Atma
2. Desteksiz Öne ve Yanlara Adım Atma
Ç. YÜRÜME 1. Destekli Yürüme
2. Desteksiz Yürüme
3. Farklı Yönlerde ve Mesafelerde Yürüme
D. DÖNME ÇALIŞMALARI
E. YÜRÜRKEN YÖN DEĞİŞTİRME

 

MODÜL 9
DESTEKSİZ YÜRÜME MODÜLÜ

MODÜLÜN İÇERİĞİ:
A. GÖVDE AĞIRLIĞINI YANA VE ÖNE AKTARMA
B. ADIM ATMA ÇALIŞMALARI
C. RİTMİK ADIMLAMA ÇALIŞMALARI Ç. YÜRÜME ÇALIŞMALARI
1. Farklı Yönlere Yürüme
2. Farklı Zeminlerde Yürüme
3. Engeller Arasında Yürüme

 

 

MODÜL 10
MERDİVEN İNİP ÇIKMA MODÜLÜ

MODÜLÜN İÇERİĞİ
A. BİR AYAKLA BASAMAK İNME
B. BACAĞA AĞIRLIK AKTARMA
1. Sağ Bacağa Aktarma
2. Sol Bacağa Aktarma
C. SOL BACAĞA AĞIRLIK AKTARMA
Ç. RİTMİK VE SİMETRİK BASAMAK İNME
D. BİR AYAKLA BASAMAK ÇIKMA
E. RİTMİK VE SİMETRİK BASAMAK ÇIKMA

 

 

MODÜL 11
İLERİ DÜZEY FONKSİYONEL BECERİLER MODÜLÜ

MODÜLÜN İÇERİĞİ
A. YÜRÜME ÇALIŞMALARI
1. İki çizgi arasında öne ve yana yürüme
2. Tek çizgi üzerinde yürüme
3. Şekiller üzerinde yürüme
B. SIÇRAMA
1. Çift Ayak
2. Tek Ayak
3. Sıçrayarak engel geçme
4. Sıçrayarak basamak inme
C. RAMPA ÇIKMA-İNME

 

 

MODÜL 12
ÇİZİM BECERİLERİ MODÜLÜ

MODÜLÜN İÇERİĞİ
A. KALEM TUTMA
B. ÇİZGİ ÇALIŞMALARI
1. Rastgele Karalama
2. Dikey, Yatay, Eğik Çizgiler
3. Kesik Çizgiler
4. Geometrik Şekiller
5. İki ve Üç Boyutlu Çizim

C. BOYAMA ÇALIŞMALARI
1.Sınırlı Alanları Boyama
2.İki ve Üç Boyutlu Şekilleri Boyama

 

 

MODÜL 13
TUTMA VE BIRAKMA MODÜLÜ

MODÜLÜN İÇERİĞİ
A. NESNELERE UZANMA
B. NESNELERİ TUTMA
1. El Bileğini Hafifçe Yukarı Kaldırarak Tutma
2. Dirsek Bükülü ve Düz Olarak Tutma
3. Farklı Omuz Yüksekliklerinde Tutma
4. Avuç İçinin Yukarı ve Aşağı Dönük Olduğu Pozisyonda Tutma
5. Farklı Ağırlıklardaki Nesneleri Kullanarak Tutma
6. Uygun Temas Alanlarını Kullanarak Tutma
7. Vücut Düzgünlüğünü Koruyarak Tutma
C. FARKLI TUTMA TİPLERİ İLE ÇALIŞMA
Ç. NESNEYİ BİR ELDEN DİĞER ELE GEÇİRME

 

 

MODÜL 14
EL BECERİLERİ VE EL GÖZ KOORDİNASYONU MODÜLÜ

MODÜLÜN İÇERİĞİ
A. MAKASLA KESME
B. NESNELERİ DİZME VE TAKMA
C. KÂĞIT KATLAMA Ç. GİYSİ AKSESUARLARININ KULLANIMI
1. Ayakkabı Bağcığı Bağlama
2. Fermuar Açma-Kapatma
3. Düğme İlikleme-Açma
D. YOĞURMA MADDELERİ İLE ÇALIŞMA
E. PARÇA-BÜTÜN İLİŞKİSİ
F. TOP ATMA-TUTMA

 

 

MODÜL 15
PROPRİOSEPTİF SİSTEM(VÜCUT FARKINDALIĞI) MODÜLÜ

MODÜLÜN İÇERİĞİ
A. AĞIR NESNELERİ İTME VE ÇEKME
B. ELLER ÜSTÜNDE DURMA
1. Kedi Pozisyonunda Ayaklarla Topa Vurma
2. Kurbağa Sıçraması
3. Yengeç Yürüyüşü
Ç. ELLER ÜSTÜNDE YÜRÜME
D. BARA TIRMANMA

 

 

MODÜL 16
TAKTİL SİSTEM (DOKUNMA) MODÜLÜ

MODÜLÜN İÇERİĞİ
A. DOKUNMA İLE ALGILAMA
1. Nesnelere Dokunma
2. Farklı Yüzeyli Nesneler
3. Nesnelerin Isıları ve Ağırlıkları
B. VÜCUT BÖLÜMÜNÜ ALGILAMA

 

 

MODÜL 17
GÖRSEL ALGILAMA MODÜLÜ GÖRSEL ALGILAMA MODÜLÜ

MODÜLÜN İÇERİĞİ
A. ŞEKİL KOPYALAMA
B. ÇİZİM TAMAMLAMA
C. PARÇA-BÜTÜN İLİŞKİSİ
D. ŞEKİLLERİN FARKLILIKLARI VE BENZERLİKLERİ
E. RAKAM VE HARFLERİ GÖRSEL TANIMA VE YAZMA
F. ÜST ÜSTE ÇİZİLMİŞ ŞEKİLLERİ AYIRT ETME

 

 

MODÜL 18
VESTİBULER SİSTEM (DENGE) MODÜLÜ

MODÜLÜN İÇERİĞİ
A. DENGE ÇALIŞMALARI
1. Tek Ayakla
2. Egzersiz Topu İle
3. Denge Tahtasında
4. Öne-Yana Salınım
B. TRAMBOLİNDE ZIPLAMA ÇALIŞMALARI
C. SALLANMA
1. Salıncakta Oturarak
2. Salıncakta Yüzüstü
3. Salıncakta Sırtüstü