NÖROGELİŞİMSEL TEDAVİ

Nörogelişimsel tedavi (Neurodevelopmental treatment – NDT) Karel ve Berta Bobath tarafından İngiltere’de geliştirilmiş bir tedavi tekniğidir. Bu teknik fizyoterapist ve iş-uğraşı terapistleri tarafından uygulanır. NDT yönteminde çocuğun fonksiyonel yetenekleri gözlemekte ve analiz edilmektedir. Tedavi bu detaylı analize göre ve kişiye özel olarak uygulanmatadır. NDT primer olarak bir düşünce şeklini oluşturur ve fizyoterapistin spesifik bir tedavi programı oluşturmasını sağlar.

NDT’nin hedefi; anormal refleks aktivite paternlerini baskılayarak normal hareket paternlerini açığa çıkarmak ve postüral reaksiyonları kolaylaştırmaktır. Bunu sağlayabilmek için inhibisyon, fasilitasyon ve stimülasyonun birbiri ile kombine edildiği özel teknik tutuşlar (handling) kullanılır. Yönlendirme ile çocuğun yapabildikleri uyarılır ve hareketlerde daha çok normal patern gelişir.

Teknik tutuşlar çocukluk çağının ilk üç yılında gelişen başlıca paternlerden uyarlanmıştır. Terapist çocuğun motor verimini kendi duysal uyarıları ile kontrol eder yada yönlendirir. Daha sonra yardımını sistematik ve dereceli bir şekilde geri çeker ve çocuk hareketi yardımsız kontrol etmeyi öğrenir. Terapistin hedefi çocuğun postüral tonusunu düzelterek daha normal yollarla hareket etmesini sağlamak ve fonksiyonellik için normal duysal-motor paternlerde tecrübe kazandırmaktır. Bu sebeple tedavide çocuğun hareketlerinde anormal yolları kullanmasına yada aşırı efor sarf etmesine izin verilmez. Egzersiz programında önemli olan, tedavi yönteminin evde de günlük yaşama aktarılarak uygulanmasıdır. Çocuğa günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu yeme-içme, giyinme, yürüme gibi fonksiyonlar için gereken motor paternler verilmelidir.

Tedavi süresi çocuğun fiziksel kondüsyonuna, yaşına, problemin ciddiyetine bağlı olarak ve çocuktan çocuğa değişiklik gösterir.

Kurumumuzda çocuklarımız için gerekli olan kaba ve ince motor beceriler nörogelişimsel terapi metodu uygulanarak kazandırılmaya çalışılmaktadır.

 

 

Bobath (Nörogelişimsel Tedavi) Hakkında

Bir fizyoterapist olan Berta Bobath ve eşi doktor Karel Bobath, nörögelişimsel tedavi prensipleriyle yetişkin nörolojik hastalarda 1940’lardan başlayarak geliştirdikleri bu yaklaşımı 1960’lı yıllarda doğuştan hareket bozukluğu olan bebek ve çocuklarda kullanmaya başlamışlardır. Günümüzde çocuklarla çalışan fizyoterapistler Serebral Palsi (SP)’li çocuklar başta olmak duyu-motor bozukluklara neden olan farklı tablolarda bu yaklaşımı yaygın olarak kullanmaktadırlar. Bobath yaklaşımı, geliştirilen bilimsel kuramlar ve ampirik deneyimleri içine alacak şekilde biçimlendirilmiş olup, gelişmeye açık dinamik bir yapı göstermektedir. Bu yönüyle ilk uygulamalardan başlayarak günümüze kadar gelişmiş ve bazı değişimlere uğramıştır.

Günümüzde en çok kullanılan geçerliliği bilimsel olarak kanıtlanmış tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de uygulanan tedavi yöntemi Bobath konseptidir. Bobath, yaşayan bir konsepttir. Uygulanmaya başlandığı 1940’lardan bu yana mevcut bilimsel gelişmeler ışığında güncellenmiş ve güncellenmeye de devam etmektedir. Bobath yöntemini esasında Bertha Bobath’ın 1980’lerde söylediği bir söz özetlemektedir “…biz hareketi öğretmiyoruz, hareketi mümkün kılıyoruz.” Bu sözden hareketle açıklayacak olursak Bobath yaklaşımı çocuğun mevcut durumunu göz önüne alarak oyun aktiviteleriyle birlikte doğru tutuş teknikleri, pozisyonlamalar, hareketin teşvik edilmesi, tedavide aileye ve ekip çalışmasına verdiği önem ve daha da önemlisi aileyi tedavi içinde tamda olması gereken yere koyması bakımından günümüzde çocuğun doğasına en yakın ve en etkin tedavi yaklaşımlarından biridir.

Bobath Terapisti serebral palsili çocuklarda esas sorun olan merkezi sinir sistemi üzerine yoğunlaşır. Merkezi sinir sistemini normal motor gelişim basamaklarını çok iyi bilerek irdelemeye çalışır. Bunun sonucunda yapılan kapsamlı değerlendirmeler ile merkezi sinir sistemindeki sorunun sebep olduğu bulguyu ortaya çıkarır.  Ardından çocuğun ihtiyaçlarını belirler ve bu doğrultuda konseptin gereklerini uygular. Bunu yaparken de çocuğa resmin bütününü görerek yaklaşır. Yani duruma bütüncül yaklaşır. Bir Bobath Terapisti için normal motor gelişim, kas tonusu, refleksler, duyusal sorunlar, anormal hareket paternleri, algı, hafıza gibi parametreler çok önemlidir.

Bobath konsepti içinde kullanılan tutuş teknikleri önemlidir. Bu tutuş teknikleri çocuk daha aktif kılınarak spastisiteyi kontrol altına almak, normal kas tonusunu sağlamak, normal motor hareketleri artırmak mümkündür. Aile Bobath Terapistinden bu teknikleri aile eğitimi kapsamında öğrenerek evde de bunları devam ettirir. Aile rehabilitasyon ekibinin en tabi ve en önemli üyesidir. Bundan dolayı Bobath konseptinin etkinliğinin arttığına dair çalışmalar mevcuttur.

Konsept içinde çocuğun ihtiyacı dahilinde tedavinin ana amacına sağdık kalınarak atla terapi (Hippoterapi), havuz terapi (Aquaterapi), duyu bütünleme terapisi, kinesiotape ve theratogs gibi yöntemlerle desteklenebilir.

Bobath konsepti içinde ortez ve adaptif yardımcı cihaz kullanımı çok önemlidir. Tedavi ihtiyaç doğrultusunda mutlaka doğru seçilmiş ortez ve tonusun düzenlenmesine yardımcı botox ve seri alçılama gibi yöntemlerle desteklenmelidir.  Bu sayede oluşması muhtemel kas-iskelet sorunları azaltılacak ya da ortadan kaldırılacaktır.

Son yıllarda anlaşılmıştır ki sadece Bobath yaklaşımı için değil diğer tüm yöntemlerde de ekip çalışması çok önemlidir. Ekibin çocukla en çok vakit geçiren üyesi şüphesiz ki aile ve fizyoterapisttir.

Bertha ve Karel Bobath  bir yazısında “…biz tedavideki bütün yöntemimizi  büyüyen bilgi birikimi ve deneyimlerimize bağlı olarak öğrendik ve değiştirdik…Daha iyi ya da yanlış. Bu değişiklikler iyidir ve gereklidir, devam da edecektir. Fakat evrimselleşen Bobath konsepti bozulmadan kalmalıdır…” demiştir.

Ülkemizde belirli bir çalışma deneyimi kazanılmasının hemen ardından bu kurslar fizyoterapistlerce EBTA kurallarına göre alınabilmektedir. Kursu tamamlayan fizyoterapistler Bobath Terapisti ünvanını almaktadırlar. Fizyoterapi ekibimiz içerisinde Bobath Terapistleri yer almaktadır.

Kurumumuz fizyoterapistleri de İzmir’de bu konuda öncü ve konsepte yön verir niteliktedir. Konseptin güncellenmiş hali kurumumuzda uygulanmaktadır.