Erke Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi “Öğrenme Güçlüğü Bölümü” Ekibi ile Özel Röportaj

Erke Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi “Öğrenme Güçlüğü Bölümü” Ekibi ile Özel Röportaj

Erke Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi “Öğrenme Güçlüğü Bölümü” Ekibi ile Özel Röportaj

Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bulunan “özel gereksinimi bulunan” öğrencilere, her konuda destek verilmektedir. “Öğrenme Güçlüğü Bölümü” de  bunlardan birisidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz, güncel bilgilerle sürekli gündemi takip etmektedirler. Ailelere her konuda sınırsız destek veren eğitmenler, “Öğrenme Güçlüğü” konularında her öğrenciye özenle yaklaşır ve öğrencinin genel durumuna göre bir yol haritası hazırlayarak, velisi ile birlikte hareket eder. Kübra İrem Sakarya ile “öğrenme güçlüğü” nün işleyişini ve bu bölümde verilen hizmetleri konuştuk.

Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklara nasıl eğitim verilmeli?

    Özel öğrenme güçlüğünün bireyin dinleme, konuşma, okuma, yazma, matematik ve akıl yürütme becerilerini olumsuz etkileyen yapısal bir sorun olması nedeniyle, bu güçlüğü yaşayan bireyler yaşıtlarına oranla daha düşük bir başarı göstermektedirler. Dolayısıyla bireyin sahip olduğu bilişsel yeterliliğe ve öğrenme stiline uygun yöntemler belirlenmeli;  öğrencinin özelliklerine uygun değişikler yapılarak destekleyici bir çevre oluşturulmalıdır. Öğretimi yapılacak konu hakkında önceden kısaca bilgi verilmeli, ders sonunda özet geçilmeli, sık sık tekrarlar yapılarak öğrencinin konuları kısa süreli hafızadan, uzun süreli hafızaya aktarması sağlanmalıdır. Bireyin motivasyonunu ve ilgisini desteklemek amacıyla gerekli pekiştirmeler yapılmalıdır.


Ailelerin bize nasıl destek vermesi gerekir?

     İşleyişin akıcı bir şekilde ilerleyebilmesi için ailelerin okul ile işbirliği içinde olması gerekir. Verilen eğitimin sürekliliği için ev ortamında devam etmesi gerekir. Gün içerisinde okulda yapılan çalışmaların evde tekrarının sağlanması kalıcı öğrenmeye yardım niteliğinde olacaktır. Bireyin güçlü olduğu yönlerini görmesi motivasyon artıracağından günlük yaşamda bu yönlere yönelik aktivitelerde bulunmak yine bizlere destek niteliğinde olacaktır.