Görme Engelliler Uygulama Mutfağı

Görme Engelliler Uygulama Mutfağı

Görme Engelli Bireyler İçin Mutfak Becerilerinin Önemi

Görme engelli bireyler fırsat verilirse normal gelişim gösteren bireyler gibi yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Bu yüzden görme engelli bireylerin günlük yaşamlarını idare edebilmeleri için fırsat verilmeli ve deneyim kazanmaları sağlanmalıdır.

Görme engelli bireylerin aileleri ise fazla tutucu davranışlar sergileyip görme engelli bireylerin mutfağa girmelerine müsaade etmemektedirler. Bunun sebebi ise; kendilerinin her zaman yanlarında olacaklarına inanmaları, mutfağı dağıtır, kendisine zarar verir, elini keser, kendisini yakar… vb gerekçelerdir.

Ancak görme engelli bireylere fırsat verildiği takdirde tek başlarına da yaşamlarını idame ettirebilirler. Bu yüzden de görme engelli bireylerin bu becerileri kazanmaları bu becerilerinin desteklenmeleri son derece önemlidir. Bu sayede hem birey öz güven kazanmış olur hem de ailelerinin de ön yargıları kırılmış olur.

Görme engelli bireyler toplum tarafından da ailelerinden gördükleri ön yargılar ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu yüzden de görme engelli bireylerin toplum tarafından da kabul görmeleri gerekmektedirler. Kendi başına ayakta durabilen, kendi yemeğini kendi yapabilen bir görme engelli insanların da ön yargılarını değiştirebilirler.

Aynı zamanda görme engelli bireyler mutfakta bağımsızlıklarını kazandıkça hem öz güvenleri hem de tecrübeleri artacağı için her alanda kendini geliştirme fırsatı yakalarlar.