Erke Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi “Grup Eğitimi” Ekibi Ile Özel Röportaj

Erke Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi “Grup Eğitimi” Ekibi Ile Özel Röportaj

Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bulunan “özel gereksinimi bulunan” öğrencilere, her konuda destek verilmektedir. “Grup Eğitimi” de  bunlardan birisidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz, güncel bilgilerle sürekli gündemi takip etmektedirler. Ailelere her konuda sınırsız destek veren eğitmenler, “grup eğitimi ” konularında her öğrenciye özenle yaklaşır ve öğrencinin genel durumuna göre bir yol haritası hazırlayarak, velisi ile birlikte hareket eder. Pınar ÖZSEVEN ile “grup eğitimi” nin işleyişini ve bu bölümde verilen hizmetleri konuştuk.

Bize kendinizden bahseder misiniz? Pınar Özseven kimdir?
9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “S.Tasarım” bölümü mezunuyum. Sonrasında Anadolu Üniversitesi “Sosyal Hizmetler” bölümünü bitirdim. Hala İstanbul Üniversitesi “Çocuk Gelişimi” ve Eğitimi ikinci sınıf öğrencisiyim.
Yaklaşık 13 yıl aktif olarak Rehabilitasyon merkezlerinde ve özel eğitim okullarında çalıştım.
Bu süre zarfında engelli çocukların rehabilitasyonu ve sanat atölyelerinde eğitimleri ile ilgili pek çok seminere ve çalışmalara katılarak kendimi geliştirdim, geliştirmeye de hala devam ediyorum.
6 yıldır da Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde “Atölye faaliyetlerini” yürütmekteyim.

Özel eğitimde grup eğitimi nedir? Daha doğrusu amacı nedir?

Grup eğitimi, genel olarak öğrencilerin birlikte iletişim kurmasını, bireysel eğitimde kazandığı davranışları genellemesini, grup faliyetlerine katılmasını, sosyal becerilerini gelişmesini sağlamak amacıyla yapılır.

Grup eğitiminde, temel olarak özel gereksinim duyan öğrencilerin, bireysel eğitimde kazandığı davranışları içselleştirmesi ve bu davranışları hayatının bir parçası olarak görmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin grup eğitiminde beraber hareket etme, ekip çalışması, sosyalleşme, duygusal farkındalık oldukça önemlidir. Grup eğitimi çalışmalarında, bu çalışmaları oyun ve etkinliklerle zenginleştirip, öğrencinin yeterlilikleri, ilgisi, motivasyonu doğrultusunda bunların en üst düzeye çıkarılması amaçlanmaktadır.

Hangi engel gruplarıyla çalışıyorsunuz?
Kurumumuzda tüm engel grupları var. Bu yüzden bir çok alanda bir çok engel grubuyla çalışıyoruz.
Otizm, down sendromu, bedensel engel, zihinsel engel, işitme engeli, görme engeli, özel öğrenme güçlüğü gibi gruplarla belirli faaliyetler yürütmekteyiz.

Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Grup eğitiminde, öğrencilerimizle yaptığımız çalışmaları sosyal faaliyetler, sanat etkinlikleri, beceriye dayalı üretim faaliyetleri olarak sayabiliriz.
Yaptığımız etkinliklerin tümü, bütüncül olarak öğrencilerimizin gelişmesini desteklemektir.


Sanatsal etkinliklerinizi açabilir misiniz?
Grup öğrencilerimizle resim gibi sanatsal etkinlikler de yapılmaktadır. Kuru boya, kara kalem, sulu boya, yağlı boya vb. teknikler kullanılmaktadır.
Öğrencilerimizin yaptığı eserler çerçevelenerek okulumuzda sergilenmektedir. Ayrıca bir çok resim yarışmasına katılım gösterilmektedir. Ödül almış bir çok öğrencimiz vardır.
Öğrencilerimizle sabun, mum, kokulu taş, taş boyama, takı tasarımı, ahşap boyama vb. el sanatları etkinlikleri de yapılmaktadır. Ürünlerimiz farklı yerlerde sergilenmekte ve kermeslere katılarak ürünlerimizin satışları yapılmaktadır. Bu sürece öğrencilerimizin sosyalleşmesi de sağlanmaktadır.

Beceriye dayalı çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Beceriye dayalı etkinliklerde ise günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli temel beceriler kazandırılmaya çalışılmaktadır.
Ayrıca öğrencilerimiz galoş yapmaktadır. Bunlar kendi okulumuz içersinde kullanılmaktadır.
Okulumuzda gerçekleri ile örtüşen günlük yaşam alanlarında öğrencilerimizin nasıl davranacakları doğrudan gözlem ve deneyimle kazandırılmaktadır.
Özellikle öğrencilerin özgürleşmesi için mutfak etkinlikleri, doğrama, pişirme, kesme, yıkama gibi becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Günlük yaşamda gerekli olan dikme, kesme gibi beceriler üzerinde çalışılmaktadır.

Bunların dışında grup öğrencilerimizle özel günler ve bayramlarda özel hazırlıklar birlikte yapılarak birlikte bu zamanlar kutlanmaktadır.

Okulumuzun en önemli farklılıklarından birisi de okulumuzun sahip olduğu terapi bahçesidir. Burada öğrencilerimizle bitkileri tanıma, toprakla uğraşma, doğayı tanıma, bitki yetiştirme, üretim yapma gibi farklı etkinlikler yapılmaktadır.
Farklı kurumlarla da işbirliği içinde olarak öğrencilerimizin doğayla iç içe olmasını sağlamaktayız.
Yaptığımız etkinliklerin tümü bütüncül olarak öğrencilerimizin gelişmesini desteklemektedir.

Ne tür sosyal faaliyetler yapıyorsunuz?
Grup öğrencilerimizle, tiyatro, koro, folklor, dans gibi dönemsel farklı sosyal faaliyetler yapılmaktadır.
Öğrencilerimizin kendini rahat ifade etmesini sağlayan, özgüvenini arttırmaya yönelik faaliyetler yapılmaktadır. Bu süreçte öğrencilerimiz kendini değerli ve mutlu hissetmektedir.
Ailelerimiz de bu süreçte mutlu hissetmektedirler ve bu da tüm yorgunluğumuzu almaktadır.
Bu faaliyetlere öğrencilerimizin bilişsel, duygusal, sosyal ve kinestetik gelişimleri hedeflenmekte. Tiyatro faaliyetleri ile öğrencilerimizin kendini ifade etmesi, empati becerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Folklorla öğrencilerimizin hareket, ritim becerileri arttırılmaya çalışılmaktadır. Koroda hem güncel hem nostaljik eserler seslendirilmekte. Tüm bu faaliyetler öğrencilerimizin rahatlamasını sağlamaktadır.


Görme engelli öğrencilerle çalıştığınız “yaratıcı kabartma” tekniğinden bahsedebilir misiniz?
Görme engelli öğrencilerle çalışmaya başladığımız “yaratıcı kabartma” tekniğini onların sanatsal ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkardık.
Braille kabartma harf tekniği ile görme engelli öğrencilerimizin kağıt üzerindeki kabartılmış objeleri hissetmelerini sağladık.
Bu sayede elleriyle hissettikleri sınırlı alanların içini boyamalarını hedefledik.
İstediğimiz boyutta ve istediğimiz kağıda bizim çizdiğimiz ya da öğrencilerimizin hayal ettiklerini aktarıp kabartma işlemini gerçekleştirdik. Kabartma yaparken öğrencinin durumuna göre büyük punto ile kabartmaya başlayıp git gide kabartma puntolarını incelttik. Bu sayede öğrencilerin sanatsal ve estetik eserler çıkarmasını sağladık. Öğrencilerimizin hayal güçlerinin gelişmesine katkı sağlayarak somut ve soyut kavramları öğrenmesine destek sağladık.
“Hayallerimi kabartma ile konuşturuyorum” sloganıyla daha çok eser ortaya çıkaracağımıza inanıyorum. İlerleyen zamanlarda öğrencilerimizle geniş çaplı sergi, sunum vb. çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.


Proje ve hedefleriniz nedir?
İlk olarak şunu belirtmemem gerekiyor ki Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde grup eğitiminin neredeyse tamamı gönüllülük esasına ve kar amacı gütmeyen “sosyal sorumluluk” kapsamında ilerlemektedir. Yaptığımız çalışmalar normal müfredatın dışında daha çok çocukların rehabilitasyonuna yöneliktir.
Yukarıda belirttiği esas üzerinden amacımız öğrencilerimizin gelişimi olduğu için her faaliyette bunu esas almaktayız. Farklı kurumlarla işbirliği içinde, çocuklarımızın gelişimine yönelik olarak elimizden gelen her türlü şeyi yapacağımıza inanıyorum.
Yaptıklarınızdan ve gördüklerimden gerçekten de çok etkilendim. Başarılarınızın devamını dilerim. Bu keyfli sohbet için de size çok teşekkür ederim.