Erke Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi “Otizm Bölümü” Ekibi Ile Özel Röportaj

Erke Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi “Otizm Bölümü” Ekibi Ile Özel Röportaj

Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bulunan “özel gereksinimi bulunan” öğrencilere, her konuda destek verilmektedir. “Otizm Bölümü” de  bunlardan birisidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz, güncel bilgilerle sürekli gündemi takip etmektedirler. Ailelere her konuda sınırsız destek veren eğitmenler, “Otizm” konularında her öğrenciye özenle yaklaşır ve öğrencinin genel durumuna göre bir yol haritası hazırlayarak, velisi ile birlikte hareket eder.Merih KAVLAK ile “otizm bölümü” nün işleyişini ve bu bölümde verilen hizmetleri konuştuk.

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU NEDİR?
Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan ve yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan, iletişim kurmayı
zorlaştıran ve engelleyen, nöro-gelişimsel bozukluk olarak ifade edilmektedir.

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR ?
Göz teması kuramama ya da kısıtlı göz teması kurma ,
Bazı nesnelere , karşı aşırı düzeyde bağımlılık,
Motor becerilerin gelişmesini, koordineli hareketleri yapmayı ve günlük yaşam faaliyetlerini kısıtlayıcı Stereotipik hareketler, Yaşıtlarıyla etkileşimde bulunamama (arkadaşlık kuramama), eğlence, ilgi veya başarıyı paylaşmaya karşı ilgisizlik, Empati eksikliği, Duygu durumlarını algılamada (acı,üzüntü,mutluluk vb.) zorluk çekebilirler, Konuşmayı öğrenememe veya konuşmada gecikme. Sohbet başlatmada zorlanma ya da başlamış bir konuşmayı sürdürmede zorlanma, Kalıplaşmış ve sürekli tekrarlanan konuşma,
Rutinleştirilmiş alışkanlıklar( Gün içerisinde doğal akışta yer alan aktivitelerin aynı zamanda,aynı biçimde,aynı ortamda yapmakta ısrar) , Duyusal (İşitme,görme,dokunma ,koklama,tat duyularında aşırı hassasiyet durumu) az veya çok uyarılma, Otizm Spektrum Bozuluğu belirtileridir.

ERKEN TEŞHİS, MÜDAHALE VE EĞİTİM NEDEN ÖNEMLİDİR?
Nedenin kesin olarak bilinememesi Otizmde tedavi yaklaşımlarını sınırlamaktadır.Otizm
teşhisinden hemen sonra, en önemli aşama ; Erken müdahale; duyusal-motor gelişim, dil ve
sosyal gelişim, davranış ve aile uyumunun gelişimi yönünden oldukça önemlidir. Ailenin Otizm
hakkında bilgi sahibi olması, tedavi ve eğitim sürecinde aktif olarak rol almasıyla eğitim süreci
daha rahat, kaliteli ve hızlı ilerleme kaydeder . Bunun için aileler bu süreçte işbirliği içinde
olmalıdır. Gerginliğini üzerinden atamamış, sabırsız ve beklentisi yüksek olan aileler çocuğun
tüm gelişim alanlarındaki ilerlemesini güçleştirmektedirler. Otizm e özgü bir ilaç henüz tespit
edilememiştir. Ancak kendine ya da etrafına zarar veren, huzursuz, uykusuz, aşırı hareketli
çocuklarda bazı ilaçlar kullanılmaktadır.

Üzerinde durulması gereken asıl ve en önemli durum , çocukları OTİSTİK halden çıkarmaya yönelik Davranış ve Eğitim programlarıdır. Burada amaç, çocuğun sosyalleşmesini ve ilişki kurabilmesini sağlamaktır. Çocuğun zeka düzeyine göre konuşma ve okuma yazma eğitim
çalışmalarının yoğun ve düzenli biçimde verilmesidir. Bu çabaların asıl amacı çocuğun dış dünyaya uyumunu sağlamaktır. Bu programlar çocuğun, düzenli olarak gelişim kontrolleri
takip edilerek,kurumumuzda bulunan alanında yetkin ve uzman özel eğitimcilerimiz
tarafından verilmektedir.

ERKE ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİMİZDE OTİZM ALANINDA YAPILAN ETKİN VE ETKİLİ ÇALIŞMALAR NELERDİR?
Fiziksel, Sosyal ,Duygusal (Duyusal Uyarılara Tepkileri) , Zihinsel (Bilişsel-Zeka) ,Alıcı ve İfade
Edici Dil Becerileri ( Konuşma ve Anlama), Davranış Problemleri, Duygusal Tepkileri, Özel
Becerileri detaylı gözlem ve değerlendirme teknikleri kullanılarak Her bir çocuğun ihtiyacına
yönelik gelişim envanterleri hazırlanır. Bireye özel; eğitim ve öğretim programının
oluşturulmasında yapılacak çalışmalar, aileninde günlük yaşama uyarlayabileceği ve rahatlıkla
kullanabileceği nitelikte içeriklere yer verilerek oluşturulur.Bu sebeple aile fertlerimiz ;
uyguladığımız eğitimlerimizde, etkin ve aktif bir paylaşım içindedir.

ERKE ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİMİZDE OTIZM ALANINDAKİ
UYGULAMALARIMIZ NELERDİR ?
Sensory İntegration ,Duyu bütünleme eğitimi programı nedir ?
Bireyin kendi vücudu ve çevreden aldığı duyusal bilgileri organize ettiği ve vücudun çevreye
uygun kullanımını mümkün kılan nörolojik bir süreçtir.
Öğrenme, hareket ve çevreden gelen duyularla oluşur.
Duyusal entegrasyon merkezi sinir sisteminde gerçekleşir.
Duyusal entegrasyon yolu ile ; beden algısı ,uygun uyaranların seçimi ,vücudun çevreye
uygun hareket etme becerileri gelişir.
Duyusal reseptörler vücuttan bütün bilgiyi alır.Merkezi sinir sistemi içindeki duyusal nöronlar
üzerinden beyine bilgi akışı olur.Beyin ilgili duyusal mesajları çok hızlı bir nörolojik işlemle
analiz eder,düzenler,bağlantıları sağlar ve onları bütünleştirir.Motor nöronlar beynimize
mesaj gönderir .Vücudumuz bu mesaja duyusal motor bir cevap verir.
Otizmli bireylerde ışık,ses ve dokunma aşırı duyarlılık vardır. ( aşırı (hiper) veya düşük (hipo)
duyarlılık )


Otizmli birey,dokunulmaktan rahatsızlık duyar ,kişilerle göz teması kuramama ve
çevrelerindeki birçok nesneye bakamamalarına karşın,hareket eden,dönen,parlak olan bazı
nesnelere uzun süre bakabildikleri gözlenebilir.
Bakma ve dinleme güçlüğü,insanlara ve objelere dikkatini verememe,
Yeni bilgiyi işlemleme güçlüğü,
Hatırlama güçlüğü,
Diğer kişilerle etkileşim güçlüğü ve öğrenme güçlüğü görülür.
Postür bozukluğu,sık düşme ,giyinip soyunurken kol ve bacaklarını ayarlayamama .
Kalabalık yerler ve gürültülü seslerin aşırı kaygıyı arttırması,
Çevresel değişikliklere aşırı duyarlılık
Kalabalık ortamlara girmekten rahatsızlık duyma
Yüksek ses duyduğunda ,kulaklarını elleriyle kapatma
Kendi kendilerine sürekli ses çıkarma,çığlık atma gibi davranışlar gözlenir.
Dil gelişimi açısından en büyük zorluğu yine işitsel duyu sisteminden dolayı yaşarlar.
İnsanlardan ve ortamlardan kaçınır.
Rutinlerdeki değişiklikleri reddeder.
Saçlarına dokundurtmak istemez ,dokunmaktan kaçınırlar.

Sosyal olmayan yüz ifadesi,
Kendi etrafında veya bir nesnenin etrafında dönme
Başını aşağı doğru eğmekten kaçınma,
Avuç içleri çok duyarlı olabilir.
Saldırgan davranış ,aşırı hareketlilik,şiddet içeren hareketler,
Diş gıcırdatma,
Yürüme bozuklukları (yavaş yürüme,parmak ucunda,zıplayarak ve topuğa basarak
yürüme)olabilir.
Çocuk iletişim kurarken jest ve mimikleri anlamakta zorlanır.
Kelimelerin farklılıklarını ve benzerliklerini fark etme ile ilgili güçlükler yaşayabilirler.
Duyu bütünleme eğitimiyle ; davranışlarda planlama becerisi ve organize etme yetisi artar.
Konsantre olma yeteneği gelişir (odaklanma –dikkat).
Bedenini kontrol etmeyi öğrenir.
Akademik öğrenme yeteneğini oluşturur ve geliştirir,her öğrenme durumuna açık hale gelir.
Soyut düşünce ve akıl yürütme kapasitesinin oluşmasını ve gelişmesini sağlar.
Vücudun ve beynin uzmanlaşarak ortak hareket etmesini sağlar.
Görme,işitme,dokunma,koku ve denge duyularını uyarmak,geliştirmek, tolere edilebilir
seviyeye ulaşması için,özel hazırlanmış ortamlarda verilen, Duyusal işlemleme kabiliyetini
arttırıcı uygulamalardır.
Sensory İntegration,Duyu bütünleme eğitimi kurumumuzda özel olarak hazırladığımız ,
bölüm ve sınıflarda uygulanmaktadır.
Duyu Bütünleme odalarının amacı Otizmli bireylerin vestibüler (denge), proprioseptif (derin
duyu) ve taktil duyular(dokunma, basınç) açısından zenginleştirilmiş ortamlarda katılım,
etkileşim, iletişim, ince-kaba motor beceri ,motor planlama ve emosyonel regülasyon
becerilerini geliştirmektir.
Duyu Bütünleme odalarımızda zengin materyallerimiz, değişik salıncaklar, büyük ve küçük
toplar, minderler, kaydırak ve tırmanma ürünleri, değişik dokularda oyuncak ve materyaller,
tüneller ve trambolinler ile duyusal alanlar desteklenerek geliştirilir.
Duyu Bütünleme Mekanlarımızda , 2019 yılının Nisan ayında Erke Spor Kulübü tarafından
Bornova Belediyesi'nin tahsis ettiği 4 bin 500 metrekarelik alanda kurulan Erke Terapi
Bahçemizde başta otizmli bireyler olmak üzere tüm özel gereksinimli çocukların binicilik
destekli terapi ünitesinden ,duyu bahçesine, yalın ayak yürüme parkurundan, denge
parkurlarına kadar pekçok eğitim alanı bulunmaktadır.
Tüm eğitim mekanlarımızda ; İşitme,görme,dokunma ,koklama,tat duyularında,
bireylerde ajitasyon, depresyon ve agresyonu azaltıp, günlük yaşam aktiviteleri, fonksiyonel
performans, farkındalık ve iyi olma halini arttırmak için farklı çalışmalara yer verilmektedir.

DİL- KONUŞMA TERAPİ UYGULAMALARIMIZ

Kurumumuzda dil ve konuşma bozukluklarına yönelik programlarımız, bilimsel olarak dil
konuşma yöntemlerinden oluşan, bireyin kişisel özellik ve ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan
uygulamalardan oluşur.
Fizyolojik ya da anatomik açıdan, doğuştan veya erken çocukluk döneminden itibaren beliren
yetersizliğe bağlı , Gecikmiş Konuşma, Zihinsel Yetersizlik, Hızlı Bozulmuş Konuşma, Ses
Bozuklukları, Afazi, Dizartri, Konuşma Apraksisi, Kekemelik, İşitme Kaybı gibi alanlarda dil ve
konuşma çalışmalarımız yapılmaktadır.

DİL- KONUŞMA TERAPİ YÖNTEMLERİMİZ
Dil gelişimine yönelik uygulanan çalışmalar, çocuklara kendilerini ve kullanılan dildeki ses-
hece-kelime dizilimlerini doğru telaffuz etmeleri için yapılmaktadır. Dil konuşma,Artikülasyon
alanındaki çalışmalarımızda oyun oynama odaklı uygulamalar eşliğinde (Yüz- Ağız-Çene-
Dudak-Dil kaslarının doğru ve etkin kullanılabilmesi için egzersiz çalışmalarıyla ) aşamalar
halinde gerçekleştirilen sesletim ve konuşma ,eğlenceli ,akıcı nitelikte sunulur.

DİL- KONUŞMA EGZERSİZ ÇALIŞMALARIMIZ

Dilin ,çocuğun ihtiyacına göre, hedeflenen çalışmalarda dil-konuşma egzersizleri arasında;
yüz (mimik), çene , yanak , dudak ,dil ve nefes egzersizleri uygulanır. Temel amaç
kullanılamayan ve az gelişmiş tüm kas yapılarının güçlendirilerek şekillendirilmesi sonucu
etkin biçimde kullanılmasıdır.

REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARIMIZ. REFLEKSOLOJİ NEDİR?

Tamamlayıcı ve destekleyici tedavi yöntemi olarak kullanılan refleksoloji, vücudun farklı
bölgelerinde uygulanmaktadır. Belirli refleks ve akupunktur noktalarına basınç uygulayarak
sinirleri uyarmayı sağlayan refleksoloji teröpatik bir yöntem olduğu için kişilerin
rahatlamasını sağlamaktadır. Kan akışını artırarak, merkezi sinir sistemini güçlendiren
yöntem, günümüzde birçok hastalığın tedavisine ek olarak uygulanmaktadır.
Refleksoloji; ayak, el ve kulaklarda bulunan akupunktur refleks noktalarına basınç
uygulayarak bu noktalarla bağlantılı olan organ ve sistemlerin tedavi edilmesini amaçlayan
bir yöntemdir. 5000 yıl önce Çin’de uygulanmaya başladığı düşünülen refleksolojinin
uygulandığına dair ilk kanıt ise Mısır papirüslerinde ortaya çıkmıştır. 20. yüzyılda ise Dr.
William Fitzgerald ayakta bulunan bazı noktalarla organların bağı olduğunu keşfetmiş, el ve
ayaklarda bulunan noktaları haritalandıran fizyoterapist Eunice Ingham ise refleksolojinin
temellerini atmıştır. Refleksoloji; tamamlayıcı, destekleyici ve güvenilir alternatif tıp
yöntemlerinden biri olarak günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Refleksoloji uygulamaları nörolojik hastalıkların; fizyolojik ağrıların, anksiyete ve
depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların tedavilerine destek olmaktadır.

REFLEKSOLOJİ UYGULANAN ALANLAR

Serebral Palsi (Beyin Felci) Motor gerilik (yürüme bozukluğu)
Otizm Dikkat eksikliği
Konuşma bozukluğu Kas rahatsızlıkları
Alt ıslatma Uykusuzluk – hazımsızlık
Migren Depresyon
Panik atak Stres ve anksiyete (kaygı – bunaltı)
Sınav stresi Bel – boyun fıtığı – mide reflüsü
Eklem ağrıları Kireçlenme
Hormon sorunları
Astım