Erke Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi “Çocuk Gelişimi” Ekibi Ile Özel Röportaj

Erke Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi “Çocuk Gelişimi” Ekibi Ile Özel Röportaj

Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bulunan “özel gereksinimi bulunan” öğrencilere, her konuda destek verilmektedir. “Çocuk Gelişimi Bölümü” de  bunlardan birisidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz, güncel bilgilerle sürekli gündemi takip etmektedirler. Ailelere her konuda sınırsız destek veren eğitmenler, “çocuk gelişimi” konularında her öğrenciye özenle yaklaşır ve öğrencinin genel durumuna göre bir yol haritası hazırlayarak, velisi ile birlikte hareket eder.Yasemin PEKBAY ile “çocuk gelişimi bölümü” nün işleyişini ve bu bölümde verilen hizmetleri konuştuk.

Bize kendinizden bahseder misiniz? Yasemin PEKBAY kimdir?
Gazi Üniversitesi “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı” mezunuyum.
Yaklaşık 20 yıl anaokulu ve etüd merkezi müdürlüğü ve eğitimciliği yaptım.
Gönlüm özel çocuklarda olduğu için alan değiştirdim. Çeşitli, seminer ve eğitimlere de katılarak kendimi geliştirdim, geliştirmeye de hala devam ediyorum.
15 yılı aşkın süredir bu alanda, 6 yıldır da Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde “Çocuk Gelişimi Uzmanı” olarak eğitim vermekteyim.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Kimdir?

Genel bir tanım yaparsak; çocukların, bebeklik döneminden ergenlik dönemine kadar olan gelişim süreçlerini, zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini, davranışlarını takip eden ve bu bağlamda çeşitli faaliyetler yürüten kişilerdir.

Çocuk gelişimi uzmanı, bebeklik ile ergenlik arasındaki çocukluk dönemini özellikle kritik dönemleri en verimli hale getirip çocuğun belli kazanımlar elde etmesi için çeşitli çalışmaları yürütür. Özgüvenli, düşüncelerini açık şekilde aktaran ve ifade edebilen, insanlarla iyi iletişim kurabilen, yaşına göre fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerini tamamlamış, gelişime açık bireyler olması adına gerekli eğitimi veren kişilerden biridir.

Aslında bir bireyin tüm yaşamındaki belki de en önemli kişidir.

Çocuk gelişimi uzmanlarının, özel eğitim kurumlarındaki görevleri nedir?
Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına kazandırılacağı, MEB öğretim programlarında ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Çocuk gelişimi uzmanı, bu program ve mevzuat çerçevesinde, çocukların yaşı ne olursa olsun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar ve bunu uygular.

Normal gelişim gösteren bir çocukla gelişim geriliği yaşayan bir çocuk arasında ne gibi eğitsel farklılıklar oluyor?
Normal bir çocukta düzeyine uygun bir çalışmayı belirlenen bir zamanda çok rahat geliştirebilirken gelişim geriliği olan bir çocukta bu haftalar, aylar bazende yıllar gerektirebilir. Öğrettiğimiz beceriler temel beceriler olduğu ve ardıllık gerektiren beceriler olduğu için bir beceriyi yüzde yüz doğrulukta tamamlayıp diğer bir beceriye geçemiyorsunuz. Hedeflerinizi çok küçültüp bunları adım adım geliştirmeniz gerekiyor. Daha çok tekrar ve daha çok farklı materyal ve gereçler kullanmanız
gerekiyor.
Gelişim geriliği gösteren çocuklarda erken müdahale programı sayesinde, bu çocukları akranlarının gelişim düzeyine ulaştırmak mümkün olabiliyor.

Erken müdahale nedir?
Erken müdahale, engelli veya engelli olabilecek küçük çocuklara yardım etmeye verilen addır. Ayrıca sosyal, bilişsel, zihinsel, duygusal alanlarda yavaş gelişen çocuklara da yardımcı olur. Erken müdahale örnekleri şunlardır: Sosyal gelişim, dil gelişimi, bilişsel gelişim alanlarında görsel okul veya egzersiz çalışmaları vs. Erken müdahale doğumdan okul çağına kadar olan çocuklar için mevcuttur. Engellerden kaçınmak veya engellerin sonuçlarını hafifletmek için erken destek önemlidir.

Erken müdahelede her zaman başarılı olabiliyor musunuz? Ya da sonuçları her zaman olumlu olarak geri dönüyor mu?

Bizler öğretmen/uzmanlar olarak sadece destek eğitimde bulunuyoruz. Özel eğitimin olmazsa olmazı ailedir.
Bu yüzden eğitimlerimizde aileleri de eğitimin içine mecburen katmak zorundayız. Çoğu zaman ebeveynlerin derslerime girmelerini ve gözlemlemelerini istiyorum. Yapılan çalışmaların evde de desteklenmesi tekrar edilmesi yaşanılan ya da yaşanılacak olan engeli ortadan kaldırıyor. Örneğin sözcük bilgisi, sesbilgisel farkındalığı yetersiz olan bir çocuğun gerekli erken müdahale yapılmaz ise okuma yazması yaşıtlarına göre gecikebilir.

Bunu her ne kadar okulda telafi etmeye çalışıyor
olsak da ebeveynlerin fırsat eğitimi çerçevesinde, sürekli her ortamda bunları çalışmaları yaşamaları ve deneyimlemeleri gerekmektedir. Ne kadar çok egzersiz yaparsak başarıyı da o denli yakalarız. Bu yüzden önceliğimiz ebeveynleri bilgilendirmek, neyi nasıl yapmaları gerektiğini anlatmak oluyor. Zaten en iyi eğitim aile içerisinde herkesin katılarak çabalayarak yaptığı eğitimdir.

Çalıştığınız belli bir engel grubu var mı?
Hayır, yok. Çok farklı engel grupları ile çalışmaktayız. Yaygın gelişimsel bozukluk, zihinsel yetersizlik, selebral palsi, gelişim geriliği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, öğrenme güçlüğü tanılı farklı öğrencilerle çalışmalar yapıyoruz. Özel gereksinimli bireylerin eğitimlerinde yardım etme becerilerini kazanmak ve yerinde kullanmalarını öğretmek, temel amacımızdır.

Bu yüzden engel grubunun farklılığı amaçlarımızı değiştirmez, sadece öğrencimizin gereksinimine uygun bireysel etkinlikleri farklılık göstermektedir.

Bize vakit ayırdığınız ve sorularımıza içtenlikle cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz.
Bende çok teşekkür ederim.